Prototyping

Design og utvikling til ferdig produkt. Vi er både rådgivende kraft og produserer ferdig produkt opp til meget store størrelser.

Multimaskiner

Våre moderne multimaskiner har opp til 7-akser, som gjør produksjonen av avanserte deler svært effektiv

Designkompetanse

Vi bistår flere av våre kunder med designrådgivning. Det gir deg trygghet på at ditt design blir kvalitetssikret før produksjon.

Store størrelser

Vår maskinpark har muligheten til å maskinere prototyper i store størrelser sammenlignet med hva som er standarden i bransjen. 

Prototype i metall

Prototyper i metall gjør det mulig å funksjonsteste designet sammenlignet med prototyper i plast.