PRODUKSJONS-STRATEGI/METODIKK

All produksjon i våre multiakse-maskiner er basert på 3D fil levert fra kunde eller modellert ut ifra en 2D tegning. Denne informasjonen behandles i vår programvare (ProE/Gibbs) og sendes ut til våre produksjonsmaskiner. Dette gir mange fordeler/spart produksjonstid.

Fordeler hos kunde:

  • Kort responstid ved gjennomgåelse av 3D modell (før maskinering).

  • Mulig avdekking av feilkilder.

  • 2D arbeidstegninger kan være overflødig.

  • Endringer under fremstillingsprosessen gjøres raskt og uten stor kostnader (changeordres).

  • Intern avviksbehandling hos kunde reduseres til et minimum.

Fordeler for leverandør:

  • Avvik i produksjon reduseres til et minimum, pga program basert på 3D fil

  • Optimal hastighet på produksjonsprosessen fra oppstart til ferdig produkt

  • Færre oppspenninger

  • Bedre toleransebilde, raskere arbeidsoperasjoner