3D design-konstruksjon

Innenfor engineering er vi i førersetet når det kommer til 3d design-konstruksjon. Vi tilbyr komplette løsninger og leveranser innen 3D-design og konstruksjon.

Innen de fleste industriområder så har konstruksjon av deler i 3D blitt både viktig og populært. Gjennom 3D-design av deler før produksjon kan man danne seg et visuelt inntrykk, samtidig som arbeidstegninger kan produseres enklere utfra modellen. Dette kombinert med at man enklere kan oppdage feil, gjør at utvilingskostnaden av delene vil bli lavere. Vi kan 3D-design konstruksjon, og kan hjelpe dere med modellering av de fleste konstruksjoner/deler.

Les mer om 3D-design konstruksjon og se eksempler på modeller.