Sveising syrefast - rustfritt stål

Ved syrefast sveising, eller sveising av rustfritt stål, bruker man som regel de samme teknikkene og den samme teknologien som ved sveising av ulegert/lavlegert stål. Dog er man nødt til å ta visse hensyn avhengig av materialet som skal sveises, og tykkelsen eller kvaliteten på dette (gjelder spesielt for høylegert stål).

For sveising av rustfrittstål og syrefast sveising, har man i praksis tre aternativer når det kommer til metodene. Det er TIG-sveising, MMA-sveising og MIG-sveising. Hvilken metode man velger avhenger av materialet som skal sveises, og da spesielt tykkelsen.

 

Når man sveiser syrefast stål så er varmeutvidelsen større, mens ledningsevnen er lavere. Det gjør at risikoen for deformasjon er større enn ved sveising av ulegert stål. Dette gjør at man ved sveising av rustfritt stål blir nødt til å ta hensyn til avstandene mellom heftsveisene - som bør være kortere enn dersom man skulle ha sveiset ulegert stål. Samtidig er rekkefølgene på heftsveisene avgjørende - disse må være utført i riktig rekkefølge.

Flere tips innebærer at man fjerner overflødig sveis før man sveiser på ny. Det er også viktig at man ikke bruker for høy varmetilførsel, for det kan lett føre til deformasjon av stålet. Flere tips om syrefast sveising og sveising av rustfritt stål kan du lese i dette dokumentet fra AGA.