Hva er dreiing og fresing?

Dreiing er en av de vanligste metodene når det kommer til bearbeiding av metall. I tillegg til dreiing av metall, så er det også mulig å dreie plast eller tre. Kort oppsummert vil arbeidsstykket rotere om en fast akse samtidig som dreiestålet står stille eller beveges langs arbeidsstykket, og det er dette som kalles dreiing. Metoden er meget fleksibel og kan forme metall på svært mange forskjellige måter.

Kort om dreiing

Dagens dreiebenker er et resultat av mange års utvikling av metoden, og man bruker i dag både manuelt og automatisk utstyr for dreiing av metall og plast. Dreiing er et omfattende begrep som omhandler mange forskjellige metoder/teknikker, og følgelig krever det mye kunnskap for å kunne behandle ulike metaller på riktig måte. På den engelske utgaven av Wikipedia finner man mye nyttig informasjon om de ulike metodene innenfor dreiing.

Dreiing er en av tjenestene som tilbys av PTM Industrier AS. Vi har mange dreiebenker, kompetent personell og lang erfaring som gjør at vi er en komplett leverandør innen dreiing av metall og plast.

Les mer om vårt produksjonsutstyr her.

Hva er fresing?

Fresing er en annen metode for behandling av ulike metaller. Det grunnleggende prinsippet for fresing er som følger - man mater arbeidsstykket mot et roterende verktøy (som oftest en fresebenk). Fresing kan på mange måter minne om dreiing, men føstnevnte vil kanskje ofte være å foretrekke på fine overflater og materiale der stor nøyaktighet og enda større fleksibilitet enn ved dreiing er ønskelig.

Man skiller gjerne mellom medfresing (D) og motfresing (D), der man i førstnevnte tilfelle vil mate arbeidsstykket i samme retning som fresens rotasjonsretning i skjæreområdet. Når man da snakker om motfresing, så blir dette rett og slett motsatt retning igjen. Hvilken metode som benyttes avhenger i stor grad av utstyret man har tilgjengelig.

Utover dette finnes det flere teknikker og fresemetoder som benyttes. Disse kan du lese mer om på nettsidene til Ndla.