Multi akse maskinering - 5 akse fresing

PTM har 5akse dreie og fresemaskiner for multi akse maskinering sammen med programvare(GIBBSCAM), og erfarne design og programmerer, noe som  gjør det mulig å frese avanserte geometrier og byr på mange utvidede muligheter for din bedriften.

Vi tilbyr maskinering og fresing av de fleste materialer Ta kontakt med oss eller se våre tjenester dersom du ønsker et tilbud på disse tjenestene.

Sveising syrefast - rustfritt stål

Ved syrefast sveising, eller sveising av rustfritt stål, bruker man som regel de samme teknikkene og den samme teknologien som ved sveising av ulegert/lavlegert stål. Dog er man nødt til å ta visse hensyn avhengig av materialet som skal sveises, og tykkelsen eller kvaliteten på dette (gjelder spesielt for høylegert stål).

For sveising av rustfrittstål og syrefast sveising, har man i praksis tre aternativer når det kommer til metodene. Det er TIG-sveising, MMA-sveising og MIG-sveising. Hvilken metode man velger avhenger av materialet som skal sveises, og da spesielt tykkelsen.

Tynnplater - stansing og knekking

Stansing og knekking er to metoder som er svært vanlige å bruke i blant annet produksjon av tynnplater, uavhengig av hvilket materiale man snakker om (rustfritt/syrefast, aluminium, stål etc.). Mens stansing kan brukes til å lage hull i tynnplater eller forme hele produkter uten bruk av varme, så er knekking en effektiv måte å forme tynnplater på med ønsket vinkel og størrelse. Les mer om begge metodene i denne artikkelen.

Hva er dreiing og fresing?

Dreiing er en av de vanligste metodene når det kommer til bearbeiding av metall. I tillegg til dreiing av metall, så er det også mulig å dreie plast eller tre. Kort oppsummert vil arbeidsstykket rotere om en fast akse samtidig som dreiestålet står stille eller beveges langs arbeidsstykket, og det er dette som kalles dreiing. Metoden er meget fleksibel og kan forme metall på svært mange forskjellige måter.